Opći uvjeti korištenja

Najnovija verzija opštih uslova prikazana je u nastavku, ali se također može preuzeti sa sljedećeg linka: Opći uvjeti korištenja

PDF dokument se ne može prikazati. Molimo preuzmite dokument koristeći gornju vezu.

Pažljivo pročitajte opće uvjete jer sadrže važne pravne podatke i reguliraju poslovni odnos između vas i DIHOST-a.

Da biste mogli otvoriti i pročitati dokument na računalu, potreban vam je PDF klijent, npr. Adobe Acrobat Reader.

Ako imate bilo kakvih pitanja o našim uvjetima, molimo kontaktirajte nas u bilo kojem trenutku.